சங்கங்கள்

“இந்த வேலை எனக்கு நல்லது என்று எனக்கு எப்படித் தெரியும்? என் வேலையில் நான் அதிருப்தி அடைந்து அதை மாற்ற விரும்பினால் என்ன செய்வது?”

உங்களுக்கு என்ன வேலை இருக்கிறது என்பதைப் பொறுத்து, இங்கே நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய சில சங்கங்கள் உள்ளன. இந்தச் சங்கங்கள் உங்கள் வேலையில் நீங்கள் நன்றாக நடத்தப்படுவதை உறுதிசெய்து உங்களுக்கு பிரச்சினைகள் இருந்தால் உங்களுக்கு உதவும்.

நீங்கள் வேலை செய்தால் அல்லது கட்டுமானத்தில் வேலை செய்ய விரும்பினால், இங்கே சரிபார்க்கவும்:

நீங்கள் சிறிய அல்லது நடுத்தர வணிகத்தில் வேலை செய்ய விரும்பினால் அல்லது வேலை செய்ய விரும்பினால், இங்கே சரிபார்க்கவும்:

“எனது தங்குமிடத்தில் நான் மகிழ்ச்சியடையவில்லை என்றால் நான் என்ன செய்வது?”

நீங்கள் வசிக்கும் தங்குமிடத்தில் சிக்கல் இருந்தால், நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம்: