நிதி

“நான் சிங்கப்பூரில் வேலை செய்கிறேன். அங்கே ஒரு வங்கிக் கணக்கைத் திறக்கலாமா?”

ஆம். வெளிநாட்டு தொழிலாளர்கள் சிங்கப்பூரில் வங்கிக் கணக்கைத் திறக்கலாம்.

“வங்கிக் கணக்கை நான் எங்கே திறக்க முடியும்?”

நீங்கள் இங்கே வங்கி கணக்குகளைத் திறக்கலாம்:

வங்கிகள்

டி.பி.எஸ் வங்கி

மே பேங்க்

“வங்கிக் கணக்கை எவ்வாறு திறப்பது?”

உங்களுக்கு இந்த ஆவணங்கள் தேவைப்படும்:

  1. கடவுச்சீட்டு
  2. வேலைவாய்ப்பு சான்று (மனிதவள அமைச்சகம் வழங்கிய வேலைவாய்ப்பு பாஸ்)
  3. உங்கள் சலுகைக் கடிதம், பேஸ்லிப் அல்லது பில்கள் போன்ற குடியிருப்பு முகவரியின் சான்று.

“நானே வங்கிக்குச் செல்ல வேண்டுமா?”

ஆம்.