கலாச்சார கலைக் குழுக்கள்

“நான் படிக்கவும் எழுதவும் விரும்புகிறேன், அதே விஷயத்தை விரும்பும் நபர்களுடன் நேரத்தை செலவிட விரும்புகிறேன்.”

சிங்கப்பூரின் புலம்பெயர்ந்த எழுத்தாளர்களின் பேஸ்புக் பக்கத்திற்குச் சென்று அவர்களின் செயல்பாடுகள் பற்றி மேலும் அறிக.

சிங்கப்பூரின் புலம்பெயர்ந்த எழுத்தாளர்கள் இலக்கிய ஆர்வலர்களான புலம்பெயர்ந்தோரின் பிணைப்பு.

“எனது கலாச்சாரத்தையும் திறமையையும் அனைவருக்கும் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன்.”

நீங்கள் அதை எவ்வாறு செய்ய முடியும் என்பதை அறிய புலம்பெயர்ந்த கலாச்சார நிகழ்ச்சி சிங்கப்பூரின் பேஸ்புக் பக்கத்தைப் பார்க்கலாம்.

சிங்கப்பூரில் குடியேறிய தொழிலாளர்களுக்கு, அவர்களின் திறமையை வெளிப்படுத்தவும், அவர்களின் கலை மற்றும் கலாச்சாரத்தைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் புலம்பெயர்ந்த கலாச்சார நிகழ்ச்சி ஒரு தளமாகும்.

“நான் இசை, நாடகம் மற்றும் கவிதை ஆகியவற்றை விரும்புகிறேன், மற்றவர்களுடன் அவர்களைப் பற்றியும் அறிய விரும்புகிறேன்.”

நீங்கள் புலம்பெயர்ந்தோர் இசைக்குழு சிங்கப்பூர் பேஸ்புக் பக்கத்தைப் பார்வையிடலாம், மேலும் அவர்கள் உங்களுக்காக என்ன செயல்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளனர் என்பதைக் காணலாம்.

இசை, நாடகம் மற்றும் கவிதை மூலம் சிங்கப்பூரில் புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை மகிழ்விப்பதற்கும், இசையைக் கற்றுக்கொள்வதற்கும் பயிற்சி செய்வதற்கும் ஒரு இலவச தளத்தை வழங்குவதற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட, புலம்பெயர்ந்தோர் இசைக்குழு சிங்கப்பூர் வங்காள கலாச்சாரத்தை மேம்படுத்துவதில் உறுதியாக உள்ளது.